Pożyczka EKOenergetyczna

 

 

wspieranie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną

DLA KOGO?

 • dla firm chcących wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii, by docelowo obniżyć koszty prowadzenia działalności oraz zbudować wizerunek swojej firmy jako świadomej i aktywnej proekologicznie
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego

NA CO?

na finansowanie inwestycji, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na poprawę jakości powietrza, tj. m.in. na:

 • poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie,
 • zakup nowych niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowę lub modernizację instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • budowę lub modernizację instalacji umożliwiających odzysk i oszczędność energii cieplnej.

kwota pożyczki

do 1.000.000,00 zł

Oprocentowanie od

0,18%

w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 120% wartości pożyczki)
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • gwarancje bankowe
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

PARAMETRY

 • okres spłaty do 120 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • możliwość zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych maksymalnie do 6-miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 360 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
 • wkład własny nie jest wymagany

AKTUALNOŚCI

Targi Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”

W dniach 24-25 sierpnia w Koninie odbędą się Targi Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie”. Zapraszamy już dziś do odwiedzenia wystawców, w tym naszego stoiska oraz stoiska Wielkopolska Dolina Energii, na którym porozmawiamy m.in. o: pożyczce...

WSPARCIE FINANSOWE DLA MŚP Z WIELKOPOLSKI | BEZPŁATNY WEBINAR

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”. Wydarzenie  odbędzie się 4 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00, na platformie YouTube. Partnerami...

KOMUNIKAT – zmiany w dokumentach Pożyczki EKOenergetycznej!

Informujemy, iż z dniem 16.06.2021 zamieszczona została aktualizacja dokumentów, prosimy o stosowanie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentów. Są to: Wniosek o pożyczkęAnaliza finansowaLista sprawdzającaOświadczenie wraz z załącznikami dot. statusu...

KONTAKT

Anna Taraszewska

Kierownik Projektu

 

tel.: 693 457 678

e-mail: anna.taraszewska@arrkonin.org.pl

Renata Pawlak

Doradca Klienta

 

tel.: 601 059 619

e-mail: renata.pawlak@arrkonin.org.pl

Skip to content