Pożyczka EKOenergetyczna

 

 

wspieranie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną

DLA KOGO?

 • dla firm chcących wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii, by docelowo obniżyć koszty prowadzenia działalności oraz zbudować wizerunek swojej firmy jako świadomej i aktywnej proekologicznie
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego

NA CO?

na finansowanie inwestycji, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na poprawę jakości powietrza, tj. m.in. na:

 • poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie,
 • zakup nowych niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowę lub modernizację instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • budowę lub modernizację instalacji umożliwiających odzysk i oszczędność energii cieplnej.

kwota pożyczki

do 1.000.000,00 zł

Oprocentowanie od

0,50%

w skali roku, stałe przez cały okres spłaty

ZABEZPIECZENIA

Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 120% wartości pożyczki),
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki),
 • gwarancje bankowe,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • inne przewidziane przepisami prawa.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

PARAMETRY

 • okres spłaty do 120 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki),
 • brak dodatkowych opłat i prowizji,

 

 • termin wydatkowania środków z pożyczki do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki,
 • wkład własny nie jest wymagany.

AKTUALNOŚCI

ODWIESZONY NABÓR!

Informujemy, że z dniem 23.02 odwieszamy nabór wniosków do pożyczki EKOenergetycznej. Jednocześnie informujemy, że pula dostępnych środków jest mocno ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo do zawieszenia naboru z chwilą wpłynięcia wniosków na kwotę przekraczającą...

FUNDUSZE DLA MŚP
ROZWÓJ WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

W środę 27 kwietnia o godz. 10.00 zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. "Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw". Podczas spotkania omówione zostaną wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, a związane z modyfikacjami przepisów Polskiego Ładu,...

Konferencja 2. Edycja Konin Business Meeting

Konferencja 2. Edycja Konin Business Meeting Zapraszamy Państwa na drugą edycję wyjątkowej konferencji biznesowej, która odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców w subregionie konińskim, którzy w obliczu globalnych...

KONTAKT

Patrycja Witkowska-Odrobina

Kierownik Projektu

 

tel.: 691 503 937

e-mail: patrycja.witkowska@arrkonin.org.pl

Joanna Jaskuła

Doradca Klienta

 

tel.: 63 245-30-95 wew. 34

e-mail: joanna.jaskula@arrkonin.org.pl

Skip to content