Informujemy, iż z dniem 02.11.2021 zamieszczona została aktualizacja dokumentów, prosimy o stosowanie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentów. Są to:

  • Analiza finansowa – zaktualizowana do oprocentowania obowiązującego od dn. 01/11/2021r.
  • Lista sprawdzająca
  • Oświadczenie wraz z załącznikami dot. statusu MŚP
  • Oświadczenie o pomocy de minimis

Skip to content