Informujemy, iż z dniem 16.06.2021 zamieszczona została aktualizacja dokumentów, prosimy o stosowanie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentów. Są to:

  • Wniosek o pożyczkę
  • Analiza finansowa
  • Lista sprawdzająca
  • Oświadczenie wraz z załącznikami dot. statusu MŚP

Skip to content