Informujemy, że z dniem 23.02 odwieszamy nabór wniosków do pożyczki EKOenergetycznej. Jednocześnie informujemy, że pula dostępnych środków jest mocno ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo do zawieszenia naboru z chwilą wpłynięcia wniosków na kwotę przekraczającą 150% dostępnej alokacji.

Skip to content